پرورش گل بیابانی مرتفعمنبع این هفته، پادکست Slow Flower یکی دیگر از اعضای الهام بخش Slow Flowers را به نمایش می گذارد، یک کشاورز گلفروش که شرکت Fernley، نوادا، با در نظر گرفتن برخی از شرایط چالش برانگیز رشد در آنجا، الهام بخش است. تریشا استارکی، صاحب گلبرگ و پیج فلاورز، در فصل چهارم خود مشغول کشاورزی است. مزرعه او در 35 مایلی خارج از رینو، در ارتفاع 4500 فوتی قرار دارد.