پس از دو سال وقفه، نمایش گل نویدا در 24 فوریه باز می گرددمنبع مقاله کامل را در www.hindustantimes.com بخوانید

پس از دو سال وقفه ناشی از کووید، نمایش گل نویدا در رملیلا گراوند، استادیوم نویدا در بخش 21، در 24 فوریه آغاز می شود. این نمایش سه روزه سرمایه گذاری مشترک مقامات نویدا و انجمن گل و گیاه نویدا است. و این بار تعداد بی شماری از گیاهان را به نمایش خواهد گذاشت.

“نمایشگاه های گل همیشه بهار در ورودی برپا می شود و انواع مختلف گل همیشه بهار نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. جدای از آن، یک نمایشگاه محوطه سازی با گل ها و گیاهان شاخه بریده مرکز جذابیت این نمایشگاه خواهد بود. این افسر گفت: انجمن گل‌کاری یک نمایشگاه هنری ساخته شده از حبوبات نیز برپا کرده است.

واندانا تریپاتی، افسر وظیفه ویژه (OSD)، مقام نویدا، گفت که گل تم امسال گل همیشه بهار است.