پیت ون لیوون در تصویرمنبع خانواده Van Leeuwen از سال 1960 به پرورش گل داوودی پرداخته اند. به مدت 1.5 سال آنتونوف را نیز پرورش می دهند. آنتونوف به دلیل قطر بسیار زیاد، رنگ سفید زیبا و قابلیت رنگ پذیری فوق العاده منحصر به فرد است. و حتی پس از حمل و نقل طولانی، کیفیت عالی باقی می ماند.