چشم انداز به روشنی شکوفه ها

لاله‌ها – گل‌هایی با رنگ روشن که معمولاً با هلند مرتبط هستند – اکنون در Tetulia upazila در منطقه Panchagarh رشد می‌کنند و چشم‌انداز گردشگری و اقتصاد محلی را تقویت می‌کنند.

لاله‌هایی که در منطقه پانچاگر رشد می‌کنند به دلیل تقاضای زیاد اکنون در داکا به فروش می‌رسند.

با مشاهده موفقیت یک طرح آزمایشی، امسال، لاله ها در زمینی بزرگ در دارجیپارا در تتولیا در حال رشد هستند.

سال گذشته، هشت زن با پرورش گل لاله در زمین خود – به صورت آزمایشی – هر کدام 65000 ترون به دست آوردند و امسال، 20 زن با در نظر گرفتن چشم انداز، گل های زیبا را در دو جریب زمین پرورش می دهند.

در unb.com.bd بیشتر بخوانیدمنبع