چهار نسل در مورد رنسانس گل محلی Loudoun منعکس می کنند

کارآفرینانی که بخش رو به رشد را رهبری می‌کنند، نه تنها کشاورزی و هنر را با هم ترکیب می‌کنند، بلکه یک مدل کسب‌وکار پایدارتر را در تجارتی که زمانی تحت سلطه واردات بود، ترویج می‌کنند.

او در لاوتسویل با والدینش آلبرت و شیلا هایدر بزرگ شد. آنها مهد کودک هایدر (که بعداً به مهدکودک مزارع میدوز فروخته شد) را با 100 هکتار از بوته ها، درختچه ها و درختان کریسمس برای محوطه سازی نگهداری کردند.

مقاله کامل را در: www.loudounnow.com بخوانیدمنبع Holly Heider Chapple یک طراح گل عروسی و مراسم با بیش از 25 سال تجربه است.

شهرستان لودون روستایی ممکن است به خاطر تاکستان‌ها و آبجوسازی‌هایش شناخته شود، اما صنعت دیگری در حومه شهر در حال شکوفایی است: مزارع گل.