"چهره ای آشنا در باغبانی برای 35 سال"


هالند شرمینگ 35 سالگی را جشن می گیرد. این شرکت در حال حاضر در بیش از 45 کشور جهان فعالیت می کند. وقت آن است که لحظه ای را به تأمل در مورد یک نقطه عطف شگفت انگیز اختصاص دهید! تاریخچه هالند شرمینگ به سال 1987 باز می گردد. راب ویرزما مدتی است که در سیستم های غربالگری کار می کند زمانی که تصمیم به راه اندازی کسب و کار…منبع