چه چیزی یک LA Hybrid، Royal را می سازد؟


نیلوفرهای هیبریدی Longiflorum Asiatic (LA) یکی از اسب های کار صنعت گل های شاخه بریده هستند. با بازگشت به یک یا دو دهه قبل، فقط گونه‌های آسیایی و شرقی بودند که بر بازار تسلط داشتند، اما تلاقی نیلوفرهای Longiflorum (که معمولاً به عنوان نیلوفرهای عید پاک شناخته می‌شوند) با آسیایی‌ها باعث ایجاد یک زنبق محکم شد که در …منبع