چگونه بانک های ژن می توانند تنوع موجود برای اصلاح نباتات را دو برابر کنند؟

تاریخ: 1 دسامبر 2022
زمان: 15:00-16:00 CET

نایجل مکستد در کورنوال انگلستان به دنیا آمد و در کنت بزرگ شد. او در پلی تکنیک ولورهمپتون در رشته علوم زیستی تحصیل کرد. دستیار پژوهشی کارشناسی ارشد فلسفه او در دانشگاه ساوتهمپتون بر پرورش بالدار حبوبات استوایی (Psophocarpus tetragonolobus) با استفاده از خویشاوندان وحشی محصول متمرکز بود. او در دوره دکترای خود در مورد تاکسونومی، حفاظت و مدیریت داده ها در مورد ماشک حبوبات معتدل (Vicia spp.) تحقیق کرد. او برای چندین سال مشاوره جمع آوری گیاهان را برای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) و هیئت بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی انجام داد.

ارائه شده توسط: Nigel Maxted، استاد حفاظت از ژنتیک گیاهان، دانشگاه بیرمنگام.

اینجا ثبت نام کنید.منبع