چگونه طعم های گل، خلاقیت های آشپزی را تقویت می کند


استفاده از گل های خوراکی محلی یک راه ساده برای به دست آوردن رایحه های زودگذر شکوفه هایی است که بومی شبه قاره هند هستند. آنها را می توان هم در غذاهای شیرین و هم در غذاهای خوش طعم استفاده کرد و همه چیز را از نوشیدنی های سنتی گرفته تا دسرهای معاصر با طعم غیرمنتظره ای از طراوت گل تقویت می کند.منبع