چگونه کشاورزان لاداخ در حال برداشت محصولات در زمستان هستنددر حالی که بادهای سرد یخی در برابر تپه‌های بایر لاداخ زوزه می‌کشند، باغ سبزی دچن آنگمو، یک گلخانه خورشیدی غیرفعال، به عنوان آرامشی در زمستان تاریک می‌آید. این سبزی های خانگی را در دمای انجماد برای او فراهم می کند.

هیچ‌وقت در رویاهایم تصور نمی‌کردم در ماه‌های زمستان سبزیجاتی مانند گل کلم، کلم بروکلی و محصولات بسیار حساس به دما مانند گوجه‌فرنگی را پرورش دهم. اما با کمک گلخانه لاداخ، یک گلخانه غیرفعال خورشیدی، این امکان فراهم شده است و همچنین امکان افزایش درآمد من را فراهم می کند.

دچن تنها کسی نیست که از گلخانه های خورشیدی غیرفعال بهره برده است. این مفهوم به سرعت با کشاورزانی که مشتاق کشت انواع مختلف سبزیجات در ماه‌های زمستانی هستند که در دسترس بودن سبزیجات در منطقه کمیاب است، پیش می‌رود.

لاداخ بیش از شش ماه در سال به دلیل بارش برف سنگین قطع می شود. در دسترس بودن سبزیجات تازه بومی به ماه‌های تابستان محدود می‌شود و بنابراین، تفاوت‌های فصلی در رژیم غذایی دریافتی غذا وجود دارد.

مقاله کامل را در www.thekashmirmonitor.net بخوانید.منبع