چین: کاشت گل رز آینده خوبی را برای کشاورزان در سین کیانگ چین نوید می دهد


گونه های متنوع گل رز منبع نشاط برای اقتصاد محلی در شهرستان یوتیان، منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور در شمال غربی چین شده است. شهرستان یوتیان در استان هوتان که در لبه جنوبی بزرگترین صحرای چین، تاکلاماکان، واقع شده است، تاریخچه طولانی کاشت گل رز دارد. بیشتر از…منبع