کاتالوگ گل رز 2024 اکنون از گل رز و گیاهان ستاره موجود است

Star® Roses and Plants کاتالوگ رز 2024 خود را منتشر کرده است. این منبع 145 صفحه ای با 8 معرفی جدید گل رز، 7 راهنمای مرجع، بیش از 250 نوع، و بسیاری موارد دیگر پر شده است.

سایر ویژگی های کلیدی کاتالوگ عبارتند از:

  • گل رز بر اساس منبع رنگ
  • گل رز برتر برای مقاومت کلی در برابر بیماری
  • گل رز برای گرده افشان
  • بهترین گل رز منطقه ای
  • برنامه تکمیل ریشه لخت
  • پشتیبانی از خرده فروشان
کاتالوگ 2024 را می توان با مراجعه به صورت آنلاین مشاهده کرد. https://issuu.com/starrosesandplants/docs/2024_rosecatalog. نسخه های چاپ شده به زودی برای مشتریان Star Roses and Plants پست می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت سفارش یا سؤالات پرورش دهنده، با مدیر منطقه خود تماس بگیرید یا با خدمات مشتری با شماره 1-800-457-1859 تماس بگیرید.منبع