کاتالوگ گل رز 2024 اکنون از گل رز و گیاهان ستاره موجود است

سایر ویژگی های کلیدی کاتالوگ عبارتند از:

  • گل رز بر اساس منبع رنگ
  • گل رز برتر برای مقاومت کلی در برابر بیماری
  • گل رز برای گرده افشان
  • بهترین گل رز منطقه ای
  • برنامه تکمیل ریشه لخت
  • پشتیبانی از خرده فروشان

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت سفارش یا سؤالات پرورش دهنده، با مدیر منطقه خود تماس بگیرید یا با خدمات مشتری با شماره 1-800-457-1859 تماس بگیرید.منبع

Star® Roses and Plants کاتالوگ رز 2024 خود را منتشر کرده است. این منبع 145 صفحه ای با 8 معرفی جدید گل رز، 7 راهنمای مرجع، بیش از 250 نوع، و بسیاری موارد دیگر پر شده است.

کاتالوگ 2024 را می توان با مراجعه به صورت آنلاین مشاهده کرد. https://issuu.com/starrosesandplants/docs/2024_rosecatalog. نسخه های چاپ شده به زودی برای مشتریان Star Roses and Plants پست می شود.