کارشناسان جهانی گلخانه در یک اتاق ملاقات کردند


در ماه سپتامبر، سرپرستان تیم های کاری ارمنی، مکزیکی و فرانسوی گروه ریشل در مقر این شرکت در ایگالیرز، فرانسه، به عنوان بخشی از سمیناری برای تبادل و ارجاع متقابل تجربیات مشترک خود در مورد موضوعات فنی و لجستیکی ملاقات کردند. نزدیک به 30 نفر که تمام ریچل را پوشش می دهند…منبع