کانزاس سیتی کانادا در اقیانوس آرام 1000 کانتینر ریفر جدید برای خدمات ایالات متحده و مکزیک اضافه می کند.
منبع