کودها نحوه “دیدن” گل زنبورها را تغییر می دهند

در حالی که محققان مدت‌هاست متوجه شده‌اند که بسیاری از این مواد شیمیایی سمی هستند، اما در مورد اینکه چگونه مواد شیمیایی کشاورزی بر تعامل فوری بین گیاهان و گرده‌افشان تأثیر می‌گذارند، اطلاعات کمی دارند. کاربردهای اسپری می توانند خواص گل ها را به روش های مختلفی تغییر دهند. بسیاری از مواد شیمیایی کشاورزی حامل بار الکتریکی هستند که برای چسبیدن به گیاهان طراحی شده است. بنابراین، کاربردهای اسپری به طور بالقوه می توانند میدان های الکتریکی اطراف یک گل را تغییر دهند. بنابراین یک سوال بزرگ این است که آیا کاربرد شیمیایی کشاورزی می تواند نشانه های گل را تحریف کند و رفتار گرده افشان هایی مانند زنبورها را تغییر دهد.

محققان در اینجا تأثیر اسپری های کود را بر روی نشانه های مختلف گل مورد استفاده زنبورها آزمایش کردند. آنها مشاهده کردند که این ماده شیمیایی روی بینایی و بویایی تأثیر نمی گذارد، اما در میدان الکتریکی اطراف گل واکنشی وجود دارد. برای تجسم این موضوع، محققان گل های شاخه بریده را با ذرات باردار مثبت و رنگی که به صورت آئروسل آزاد شده بودند اسپری کردند.

مقاله جدیدی در PNAS Nexus که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است، نشان می‌دهد که مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، مانند کودها و آفت‌کش‌ها، می‌توانند نحوه «دیدن» یک گل توسط زنبورها را تغییر دهند و این امر تعداد زنبورهایی را که از یک گل بازدید می‌کنند کاهش می‌دهد.

مقاله کامل را در www.miragenews.com بخوانید.منبع

گل ها طیف متنوعی از نشانه ها و جذب کننده ها را برای حشرات تولید می کنند که باعث تغذیه و گرده افشانی می شوند. زنبورها از رنگ، خورشید و میدان های مغناطیسی برای حرکت در مناظر استفاده می کنند. در مقیاس کوچکتر، آنها از نشانه هایی مانند بو و رنگ گل و همچنین رطوبت و میدان های الکتریکی برای شناسایی گیاهان استفاده می کنند. کشاورزان مخلوطی از مواد شیمیایی، به ویژه کودها، را به طور معمول با استفاده از کاربردهای اسپری در مقیاس بزرگ روی گیاهان اعمال می کنند. استفاده گسترده از مواد شیمیایی در کشاورزی و باغبانی منبع قابل توجهی از آلودگی است و با کاهش اندازه و تنوع جمعیت زنبور عسل مرتبط است.