کوکنهوف در آخر هفته عید پاک پذیرای 145000 بازدیدکننده است


کوکنهوف در چهار روز از 145000 بازدیدکننده استقبال کرد. شنبه عید پاک و یکشنبه عید پاک، پارک بهار فروخته شد. 80 درصد بازدیدکنندگان طبق معمول از خارج از کشور آمده بودند. Keukenhof و Bollenstreek نقاط مهم گردشگری در عید پاک هستند. علاقه زیادی از سوی مهمانان آلمانی وجود داشت. کوکنهوف همچنین از بسیاری استقبال کرد…منبع