گزارش تصویری HortiContact

HortiContact 2023 هفته گذشته به پایان رسید. در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه، 14 تا 16 فوریه، نمایشگاه تجاری در Evenementenhal در Gorinchem برگزار شد. با گذشت سالها، نمایشگاه به تدریج بین المللی تر شده است، هم از نظر غرفه داران و هم از نظر بازدیدکنندگان. در مجموع 300 غرفه دار حضور داشتند و حداقل به همین تعداد عکس گرفتیم.

برای گزارش تصویری اینجا کلیک کنید.منبع

در هر صورت، جو مثبت بود و نمایشگاه بار دیگر محل دیدار دوستان (قدیمی) بود.

شلوغ تر از پارسال بود؟ به قول ما بله مخصوصا چهارشنبه و پنجشنبه. بهتر بود؟ نظرات به طور سنتی در مورد آن متفاوت است.

و غرفه داران چطور؟ برخی از آنها یک غرفه مشترک داشتند و برخی دیگر تصمیم گرفتند از یک نسخه صرف نظر کنند، اما در مجموع 300 نسخه وجود داشت. نسخه کرونا، در زمان ناگواری سال گذشته، حداکثر ده نسخه دیگر داشت. با این حال، این یک واقعیت است که طبقه بالا خالی مانده و چیدمان در قسمت پشت سالن نیز تغییر کرده است. به نظر می رسد زمان حدود پانصد غرفه دار تمام شده است.

برای گزارش تصویری اینجا کلیک کنید.