گزارش زیربخش تولید گل شاخه بریده در ارمنستان

هدف اصلی تجزیه و تحلیل زیربخش گل شاخه بریده در ارمنستان ارزیابی وضعیت فعلی تولید گل شاخه بریده در ارمنستان و شناسایی فرصت ها و تهدیدات برای سرمایه گذاران هلندی بالقوه در زیر بخش و تامین کنندگان تجهیزات و همچنین بذر بود. /نهال از هلند.

اینجا را کلیک کنید تا گزارش را دانلود کنید.منبع

آیا مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد زیربخش تولید گل شاخه بریده در ارمنستان هستید؟ در گزارشی که اخیراً منتشر شده است، که توسط سفارت هلند در ایروان، ارمنستان، و توسط دفتر مشاوره آرگومنت اجرا شده است، تمام اطلاعات را می توان یافت. تجزیه و تحلیل در دوره آگوست تا دسامبر 2022 انجام شد.