گشت و گذار در گلخانه گل داودی

برای اطلاعات بیشتر:
دکر کریسانتن
جولیاناوگ 6a
1711 RP Hensbroek
T: +31 (0) 226 45 60 60
F: +31 (0) 226 45 60 75
E: [email protected]
www.dekkerchrysanten.comمنبع

Dukker Chrysanten یک تجارت خانوادگی است که روزانه با اشتیاق و توجه زیادی به پرورش گل داوودی می پردازد. با سابقه طولانی در پرورش گل، آرجان (صاحب Dukker Chrysanten) اطلاعات زیادی برای به اشتراک گذاشتن در مورد شرکت زیبای خود داشت. در زیر ویدیویی که توسط پرورش دهنده گل داوودی Dekker Chrysanten ساخته شده است.