گلخانه آبله پس از آتش سوزی دوباره باز می شود

و در صفحه فیس بوک خود، Abele Greenhouse این را منتشر کرد:منبع

مقاله کامل را در www.mlive.com بخوانید.

این تنها چند ساعت پس از آن بود که آتش سوزی بخشی از گلخانه معروف را که یکی از بزرگ‌ترین گلخانه‌های شهرستان ساگیناو بود، نابود کرد و یک شب بی‌خوابی برای صاحبان آبل متیو و جنیفر بووی بود.

بوی خاک و دود در صبح دوشنبه، 20 مارس، اولین روز بهار، در هوا پخش شد، زیرا خدمه گلخانه آبله گلدان ها را پر کردند و گیاهان یکساله را برای آماده شدن برای فصل شلوغی که در پیش بود، کاشتند.

متیو بووی در 20 مارس گفت: “ما همه گیاهان را نجات دادیم و امروز باز هستیم، بنابراین فکر نمی کنم چیزی را از دست بدهیم.” “می توانست خیلی بدتر باشد. ما بسیار خوش شانس هستیم.” “