گلخانه فلوریاد آلمر فروخته شد

منبع: Omroep Flevolandمنبع گلخانه بزرگ حاضر در آخرین فلوریاد فروخته شده است. پس از برگزاری نمایشگاه جهانی باغبانی از علاقه مندان خواسته شد تا پیشنهاد خود را ارائه دهند.

گلخانه ای که باغبانی گلخانه ای خود را در معرض دید عموم قرار داد، مالک جدیدی با Event Complex Midden Nederland Hallen در بارنولد خواهد داشت. در آنجا گلخانه یک هکتاری به عنوان راهرو ورودی از جمله موارد دیگر عمل خواهد کرد. این گلخانه به زودی از A30 در نزدیکی بارنولد قابل مشاهده خواهد بود.