گلخانه گل و گیاهان زینتی در استان همدان افتتاح شد

علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در مراسم افتتاح گلخانه مذکور، توسعه کشت گلخانه ای را سرلوحه فعالیت های استانداری و برنامه های اولویت دار اداره کل زراعت استان عنوان کرد.

ادامه مطلب را در tehrantimes.com بخوانیدمنبع

این مقام مسئول با بیان اینکه اداره جهاد کشاورزی بهره وری آب و خاک را در اولویت توسعه کشاورزی قرار داده است، خاطرنشان کرد: توسعه کشت گلخانه ای یکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهره وری آب و خاک است.

گلخانه تولید گل و گیاهان زینتی در شهرستان بهار استان همدان افتتاح شد.