گلدان گلخانه ای به یک شگفتی زیست محیطی تبدیل شده استدر مقاله ای در www.mercurynews.com، ظروف Proven Winners Eco+ Grande مورد ستایش قرار گرفته اند. وقتی سردبیر از ظروف مطلع شد، به مرکز باغ رفت تا آنها را بررسی کند، اما همه گیاهان فروخته شده بود. “چطور می تواند باشد؟ آیا مشتریان می دانستند که جدیدترین ظروف علم، فناوری و سازگار با محیط زیست را می خرند یا گل های زیبا هستند؟”

Proven Winners سال‌ها بر روی Eco+ Grande جدید تحقیق می‌کرد و همانطور که می‌گویند، برای تولید آن‌ها نیازی به حفاری برای نفت نداشتند. باید اعتراف کنید، با گل های برنده جایزه که در Eco+ Grande رشد می کنند، زمان بسیار خوبی برای باغبان شدن است. اگر آنها را برای فروش دیدید، امیدوارم آنها را امتحان کنید.

برای خواندن مقاله کامل در mercurynews.com اینجا را کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Proven Winners® Eco+ Grande™ اینجا را کلیک کنید.منبع