گل صد تومانی از Green Works دوباره در حال رشد هستند

در تصاویر زیر می توانید ببینید که مزارع گل صد تومانی ما در لیمبورگ در حال حاضر چگونه به نظر می رسند. و همچنین گل صد تومانی ها در باغ آزمایشی گل صد تومانی ما. و در این تصاویر، به وضوح می توانید ببینید که اولین گل صد تومانی ها یک بار دیگر در حال ظهور هستند. در حال حاضر واقعا زیبا به نظر می رسد. به زودی یک بار دیگر دریایی از رنگ ها وجود خواهد داشت که از گل صد تومانی های زیبای ما تشکیل شده است.

برای اطلاعات بیشتر:
آثار سبز
www.green-works.nlمنبع

گرین ورکز یک پرورش دهنده هلندی است که در زمینه کاشت جوان گل صد تومانی، رانوکولوس، گیاهان گلدانی خاص و گل های شاخه بریده تابستانی تخصص دارد. در حال حاضر، گل صد تومانی آنها دوباره در حال رشد هستند. همه چیز عالی به نظر می رسد و این ما را خوشحال می کند!

برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک نمائید