گل های فوراور در سانتیاگو، اکوادور کاشته می شوند

گزارش تصویری و تصویری را اینجا ببینید.

این هفته، سانتیاگو کار کاشت همه گل های رز را برای مزرعه گل های فوراور به پایان رساند. این کاملاً فرآیند پیوند 45105 ساقه گل رز به ریشه های پایه گل رز بود. هر ریشه پایه باید زودتر از موعد آماده شود و سپس کاشت کاران حرفه ای فرآیند پیوند را کامل می کنند.منبع