گیاهان به طور قابل توجهی گران تر در حراج، گل ها عقب هستند


به دلیل شروع سرد در آوریل، شلوغی واقعی بهاری در Royal FloraHolland نسبتاً دیر شروع شد، اما از روز مادر به بعد، دما و حجم افزایش یافت. طی ماه‌های آوریل، مه و ژوئن 2023، در مجموع 7.1 درصد سبدهای حراج کمتر و 4.5 درصد تراکنش‌های حراج کمتر انجام شده است.منبع