‘یا الان یا هیچوقت’


بودجه برای فعالیت‌های شورای گل هلند باید از اول ژانویه 2024 به گونه‌ای متفاوت سازماندهی شود. رویال فلورهلند (RFH) اعلام کرده است که از آن تاریخ دریافت پرداخت از تولیدکنندگان و خریدار تاجران را متوقف خواهد کرد. از آن لحظه به بعد، شورای گل هلند می خواهد بودجه خود را از طریق یک…منبع