“یک رسانه رو به رشد همه منظوره که بیشتر نیازهای رو به رشد را برطرف می کند”

در ویدئویی اخیر، Troy Buechel از Premier Tech Horticulture درباره Pro-Mix BX، یک رسانه رو به رشد همه منظوره که اکثر نیازهای رسانه های رو به رشد را تامین می کند، بحث می کند. به گفته تروی، این محصول محبوب ترین محصول آنها در بازارهای زینتی و سبزیجات است و می تواند برای حشیش نیز استفاده شود.

برای اطلاعات بیشتر:
PRO-MIX
www.pthorticulture.comمنبع