یک “من انجام می دهم” ویژه با 10000 گل رز Sweet Alanche


مراسم عروسی انگلیسی دو سلبریتی، مجری و تأثیرگذار تلویزیونی، اولیویا آتوود و فوتبالیست حرفه ای بردلی دک، که بسیار مورد بحث قرار گرفته بود، به طرز مجللی با دریایی از گل ها تزئین شد. در مقابل یک طاق طراح غول پیکر با 10000 گل رز Sweet Avalanche از مایجر رز، آنها گفتند: “من انجام می دهم.” تصاویر…منبع