10 داستان حفاظت از محصول از سال 2022

حشرات و آفات همچنان با گیاهان محبوب ما جشن می گیرند. با آنها شوخی می شود، اگرچه به زودی مردم از نان مبتنی بر حشرات و موارد دیگر لذت خواهند برد. در حالی که یک انتقام کوچک ممکن است برای لحظه ای احساس بهتری در شما ایجاد کند، پرورش دهندگان اغلب خود را درگیر اثرات طولانی مدت یک هجوم می بینند. بنابراین، بیایید نگاهی به این 10 داستان در مورد حفاظت از محصولات سال 2022 بیندازیم.منبع