2.2 هکتار ساخت گلخانه جدید در عربستان سعودی

برای اطلاعات بیشتر:
کینگ پنگ
[email protected]
www.kingpengintl.comمنبع

اخیراً، Kingpeng سه گلخانه در عربستان سعودی، یک گلخانه PC و دو گلخانه سایه دار ساخته است. سطح زمین در حال حاضر 22000.00 متر مربع است.

گلخانه ها عمدتاً برای نهال درختان و برای ایجاد محیط حائل مناسب برای گیاهان وارداتی استفاده می شوند.

از زمانی که این شرکت در سال 2004 شروع به ارائه تسهیلات و خدمات گلخانه ای در خاورمیانه کرد، Kingpeng پروژه های گلخانه ای متعددی را با مساحت کل نزدیک به یک میلیون متر مربع انجام داده است.