24 ساعت در بازار بین المللی Rungis

بازار Rungis ویدئویی را منتشر کرده است که زندگی در “شکم پاریس” را نشان می دهد. شیرجه به قلب بزرگترین بازار محصولات تازه دنیا.

بخش های فعالیت، تدارکات، سازمان های آموزشی، نوآوری، و غیره. آنچه را که در پشت صحنه در بازار عمده فروشی پاریس می گذرد، کشف کنید.منبع