30000 گیاه گلدار در Farm Fest-2023 نمایش داده می شود

در thehindu.com بیشتر بخوانیدمنبع

نمایش حدود 30000 گیاه گلدار که از نقاط مختلف کشور آورده شده اند و آخرین پیشرفت های فناوری در باغبانی از جمله جاذبه های کلیدی Farm Fest-2023 خواهد بود که از 10 تا 12 فوریه در زمین AFT برنامه ریزی شده است.

وزیر کشاورزی سی. دژاکومار روز چهارشنبه گفت که این جشنواره 30,000 گیاه گلدار را از Puducherry، Hosur، Bengaluru و کشورهای خارجی گرد هم می آورد.