5 سال از مرکز جهانی هورتی

ساخت مرکز جهانی هورتی در سال 2016 آغاز شد. دو سال بعد افتتاح شد و یک سال بعد، گلخانه تمام اقلیم در مرکز جهانی هورتی افتتاح شد. آخرین نکته مهم ساخت و ساز افتتاح غرفه I-Grow بود و چیدمان طبقه نمایشگاه نیز در حال توسعه بیشتر است.

منبع: LinkedIn World Horti Centerمنبع

طی پنج سال گذشته، علیرغم کووید، 150000 بازدیدکننده از 165 کشور دریافت شده است.

در 7 مارس 2018، ملکه ماکسیما مرکز جهانی هورتی را در Naaldwijk افتتاح کرد. دلیل خوبی برای «کلوپ» باغبانی برای تأمل در این سالگرد با تعدادی حقایق و ارقام. همچنین از این به بعد یک برنامه جشن برای شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان و همچنین لوگوی ویژه سالگرد دنبال خواهد شد.

در افتتاحیه پنج سال پیش تعداد زیادی از مردم وجود نداشت، اما مطمئناً شلوغ بود. گزارش تصویری با بیش از 100 عکس از افتتاحیه در اینجا قابل مشاهده است.