AU: گلفروش آنلاین متهم به گمراه کردن مشتریان است


یک کسب و کار آنلاین گل فروشی متهم به نقض قوانین مصرف کننده استرالیا با گمراه کردن مشتریان به این فکر است که فروشگاه های محلی دارد در حالی که گل هایش واقعاً از انبارهای سراسر کشور ارسال می شود. کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) اقدامات دادگاهی را علیه شرکت مگ آغاز کرده است.منبع