CAN: میلیون ها گل لاله در جزیره پرنس ادوارد شکوفه می دهند


جزیره پرنس ادوارد در بهار امسال کمی شبیه هلند است، با میلیون‌ها پیاز و جریب گل لاله که همگی در یک جامعه روستایی جمع شده‌اند. مزارع ونکو پیازهایی را پرورش می دهند که در نهایت تبدیل به لاله های فروخته شده در سوپراستورهای آتلانتیک در Maritimes و همچنین گل فروشی های مستقل در سراسر …منبع