CAN (SK): “گل ها زمان زیادی طول می کشد تا شروع به رشد کنند، اما ارزش آن را دارد زیرا آنها بسیار زیبا هستند”


مزرعه گل Fabled Acres یک مفهوم جدید برای چمنزارها است، هرچند ساده: به مزرعه بروید تا گلهای ساقه بلند و با کیفیت گلفروشی خود را ببرید. Alesha Boettcher، مالک و اپراتور، به مشتریان یاد می دهد که چگونه جانوران را برش داده و پردازش کنند و زمانی که به اندازه کافی مصرف کردید، می توانید پشت میز بنشینید و درست کنید…منبع