Chandigarh MC پردازش ضایعات گل را به “puja samagri” آغاز می کند.شرکت شهرداری Chandigarh (MC) پردازش ضایعات گل را از چهارشنبه 24 اوت آغاز کرد. در حال حاضر روزانه حدود 450 کیلوگرم ضایعات گل در شهر تولید می شود که در فصل جشن به 700 کیلوگرم می رسد.

“ماموریت Swachh Bharat (SBM) و ماموریت ملی زندگی شهری (NULM)، پنج گروه خودیاری (SHG) با 30 زن در هنر پردازش ضایعات گل به پوجا ساماگری (اقلامی برای مراسم مذهبی) توسط MC آموزش دیدند.” آنندیتا میترا، کمیسر MC گفت.

ما 156 مکان را در چاندیگر شناسایی کرده‌ایم که شامل مکان‌های مذهبی و گل فروشی‌ها می‌شود. میترا گفت: از این تعداد، 50 محل بیش از 3 کیلوگرم در روز تولید می کنند.

مقاله کامل را در: www.hindustantimes.com بخوانیدمنبع