Fleurselect برندگان مدال طلای 2024 را معرفی می کند

برندگان مدال طلا می توانید توضیحات مفصل و یافته های هیئت منصفه را در اینجا بخوانید.منبع Zany Sunny-side Up، Gazania rigens از Benary، Desire Red، Helianthus annuus از Burpee، و Tiny Temptations F1 Orange، Lycopersicon esculentum از Prudac، برندگان مدال طلای 2024 معرفی شدند. در یک جلسه آنلاین به ریاست Ann Jennen، دبیر کل Fleuroselect، معرفی هایی که برای تمایز آنها انتخاب شده بودند ارائه شد.

با انتخابات، Fleuroselect یک پلت فرم ویژه برای معرفی ارائه می دهد که واقعاً چیز جدیدی را در زمینه خود نشان می دهد. در زمین های آزمایشی در سراسر اروپا، و زیر نظر پرورش دهندگان شرکت کننده، آزمایش ها سازماندهی شده و یافته ها به اشتراک گذاشته می شود.

برای اطلاعات بیشتر:
Fleuroselect
[email protected]
www.fleuroselect.com