Floral Fundamentals اولین رویداد 2 روزه Open Door خود را راه اندازی می کند


Floral Fundamentals تصمیم گرفته است که درهای خود را برای اولین بار در 24 و 25 ژوئن 2023 به روی بازدیدکنندگان باز کند. بازدیدکنندگان در بیش از 14 تولید کننده خود مورد استقبال قرار خواهند گرفت، می توانند در سخنرانی ها شرکت کنند، شاهد کارهای پشت صحنه باشند که ادامه دارد. در عکس‌های خود و تظاهرات‌های جاری را نیز ببینید.…منبع