Grampian Growers ویدیوی هفته اقتصاد زیستی را ارائه می دهد

C2Network از فرصت استفاده کرد و ویدیویی را برای جشن گرفتن این رویداد تهیه کرد و به لطف مارک کلارک، کلر دایس، چری وین رایت، جیووانا برمانو، لیز فلچر، کوین استفنز، مگی چپمن و کیم کامرون، این شرکت خوشحال است که این ویدیو را امروز به نمایش درآورد. .منبع

برای اطلاعات بیشتر:
پرورش دهندگان گرامپیان
www.grampiangrowers.co.uk

Grampian Growers در اولین هفته اقتصاد زیستی اسکاتلند که توسط مرکز نوآوری بیوتکنولوژی صنعتی سازماندهی شد، شرکت کردند تا همکاری موفق خود با دانشگاه رابرت گوردون و محصولات کشاورزی را برجسته کنند.

رویکردهای مشارکتی برای ایجاد تغییر در کشاورزی اسکاتلند واقعاً کار می‌کنند، و تعاونی‌ها قطعاً نقشی در اقتصاد زیستی دایره‌ای دارند.