GrowTech در روز دوم نمایشگاه به حرکت خود ادامه می دهد

با توجه به اینکه اولین روز در حال حاضر در کتاب ها ثبت شده است، شرکت های نمایشگاهی و بازدیدکنندگان امروز از دومین روز GrowTech در آنتالیا، ترکیه قدردانی می کنند. امروز تعداد بیشتری از مردم به محل برگزاری این نمایش هجوم آورده اند.

فردا برای آخرین به روز رسانی ما در نمایش قبل از گزارش تصویری ما شما را می بینیم!منبع

تیم وارنت در گلخانه خودشان

با قدم زدن در راهروها و غرفه‌های مختلف، می‌توان گفت که چه تعداد از شرکت‌های روسی به دنبال تجارت در ترکیه یا بقیه خاورمیانه هستند، زیرا از فعالیت در اروپا جلوگیری می‌شود. به همین ترتیب، بسیاری از شرکت‌های هلندی نیز به فرصت‌های زیادی برای ورود به بازار خاورمیانه از طریق ترکیه چشم دوخته‌اند، زیرا وضعیت اروپا با جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی مانع از برخی تحولات شده است.

یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود به ترکیه با توجه فزاینده نگاه شود، اثرات تا حدودی ضعیف تورم در اینجا است. یا ورود به بازار ترکیه یا استفاده از آن به عنوان دروازه ای برای ورود به بازار خاورمیانه تحت تأثیر تورم قرار نمی گیرد. این نیز ممکن است دلیلی باشد که شرکت‌های بیشتری غرفه‌ای را در نمایشگاه تضمین کرده‌اند.

تیم Timfog Keyway

تیم Debets Schalke همه در طول نمایش لبخند می زند

مشتریان خوشحال همراه با زوئی، امیلی و جکی از یونگور