HortiFlora در نوسان کامل

HortiFlora در آدیس آبابا در حال فعالیت است و امروز در دومین روز خود است. پیش بینی می شد که این نمایش امسال به یک نسخه بسیار موفق تبدیل شود، به خصوص که مدت زیادی از آخرین بار برگزاری این نمایش می گذرد، و وقتی به تصاویر نگاه می کنیم، واقعاً به نظر می رسد که در نمایش مشغول است. کف.

دیروز، قبلاً تعدادی عکس به اشتراک گذاشتیم و در زیر تعدادی دیگر را برای شما داریم.منبع

بازدیدکنندگان می توانند محصولات و خدمات نزدیک به 90 شرکتی را که در سالن میلنیوم، جایی که این رویداد برگزار می شود، به نمایش بگذارند، نگاه کنند. این مکان در نزدیکی فرودگاه بین المللی آدیس آبابا قرار دارد و یک فضای نمایشگاهی بزرگ برای نشان دادن همه چیزهایی که اتیوپی در زمینه گل و گیاه ارائه می دهد ارائه می دهد.