IFTEX 2023 در کمتر از دو ماه افتتاح می شود


نمایشگاه بین المللی تجارت گل کنیا IFTEX در سال 2023 کمتر از دو ماه دیگر برگزار می شود. بنابراین، وقت آن است که پرواز خود را رزرو کنید تا آخرین چیزهایی که صنعت گل کنیا ارائه می دهد را ببینید. امسال چندین پرورش دهنده جدید و همچنین دلالانی که گل صادر می کنند در کشتی حضور دارند.منبع