Innovaflora در مورد اهداف توسعه پایدار گزارش می دهد

علاوه بر این، مدیریت کارآمد آب ترویج شده است و سیستمی برای بازیافت و استفاده مجدد از مواد در فرآیندهای تولید پیاده سازی شده است.

در این زمینه، انتشار گزارش SDG توسط Innovaflora فرصتی برای برجسته کردن دستاوردها و تعهد آن به پایداری است.

کاهش اثرات زیست محیطی
این گزارش بر تلاش‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی آن در سراسر زنجیره تامین تاکید می‌کند. اقداماتی برای به حداقل رساندن ردپای کربن مانند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تاسیسات (پنل های خورشیدی) و بهینه سازی فرآیندهای صنعتی انجام شده است.

شفافیت و پاسخگویی
ارائه گزارش SDG نشان دهنده تعهد این گروه به شفافیت و پاسخگویی است. Innovaflora شاخص‌هایی را ایجاد کرده است که پیشرفت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را نشان می‌دهد و آزادانه آن را برای عموم بیان می‌کند.

تاثیر اجتماعی و اقتصادی
این گزارش همچنین تعهد شرکت به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را برجسته می کند. از طریق برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، علاوه بر ابتکارات مختلفی که در سند شرح داده شده است، پروژه‌هایی را که کیفیت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد، مانند تقویت شرایط کار منصفانه و مناسب‌سازی فضاهای کاری برای به حداکثر رساندن ایمنی و آسایش، ترویج کرده است.

تعهد به اهداف توسعه پایدار
Innovaflora و برندهای پیشرو در صنعت آن، Verdissimo و Florever، SDG ها را در مدل کسب و کار و عملیات روزانه خود ادغام کرده اند. این تعهد در گزارش آن منعکس شده است، که جزئیات ابتکارات انجام شده برای کمک به هر یک از 17 هدف را نشان می دهد.

امروزه پایداری به یک رکن اساسی برای شرکت هایی تبدیل شده است که می خواهند تأثیر مثبتی بر جهان داشته باشند. سازمان‌های بیشتری اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) را به عنوان راهنمایی برای ارتقای آینده بهتر و عادلانه‌تر اتخاذ می‌کنند.

از جمله دستاوردهای اصلی آن، اتخاذ شیوه های کشاورزی پایدار در مزارع، به حداقل رساندن استفاده از مواد شیمیایی، و ارتقای حفاظت از خاک و تنوع زیستی است. علاوه بر این، این شرکت برنامه های آموزشی و آموزشی را برای کارگران و جوامع محلی خود اجرا کرده است که برابری جنسیتی و دسترسی به فرصت های کاری مناسب را ترویج می کند.

برای اطلاعات بیشتر:
وردیسیمو
www.verdissimo.comمنبع

حفاظت از تنوع زیستی
Innovaflora اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و فلور محلی را تشخیص می دهد. این گزارش اجرای اقدامات حفاظتی در مزارع مانند حفاظت از مناطق طبیعی و ترویج گیاهان بومی را برجسته می کند. علاوه بر این، اتحادهایی با سازمان های زیست محیطی برای حفظ اکوسیستم ها و ترویج احیای جنگل ها ایجاد شده است.