Myplant & Garden دوباره درها را باز خواهد کرد

والریا راندازو، مدیر عامل شرکت سازمان دهنده VGroup، می گوید: “اعتماد شرکت ها در این بخش، اهمیت روزافزون بین المللی رویداد، و ورود به یک گروه بزرگ و پیشرو – ستون های برنامه رشد ما هستند. از نسخه فوریه 2023 با توجه به کسب و کار شرکت ها، اقتدار بخش، اولین نتایج طرح صنعتی جدید را خواهیم دید.
نیازهای بازار و اشاعه فرهنگ سبز».

Myplant and garden در فوریه 2023 بازمی‌گردد. این هفتمین نسخه از یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های گل ایتالیا خواهد بود.

Myplant همچنین روند پیوستن به AIPH را فعال کرده است تا شبکه شرکای بین المللی خود را گسترش دهد.

برای اطلاعات بیشتر
Myplant & Garden
myplantgarden.comمنبع