Pheno Geno Roses در سمپوزیوم آبجو در Zrenjanin شرکت می کندمنبع

برای اطلاعات بیشتر
Pheno Geno Roses
www.phenogenoroses.com

Pheno Geno Roses مفتخر به شرکت در پنجمین سمپوزیوم بین المللی علمی و حرفه ای “آبجو، مواد خام و تجهیزات آبجوسازی” شد که در تاریخ 25-28 در Zrenjanin برگزار شد. اکتبر 2022. آنها با برنامه گرده افشانی تعداد زیادی از گونه های گیاهی و همچنین امکان استفاده از گل رز به عنوان ماده خام در تولید آبجو آشنا شدند. آنها از برگزار کننده برای دعوت تشکر می کنند و مشتاقانه منتظر همکاری های بعدی هستند.