Precision Laboratories عامل مرطوب کننده را در بازار NA راه اندازی می کند

برای اطلاعات بیشتر:
آزمایشگاه های دقیق
precisionlab.comمنبع

ما خوشحالیم که این اصلاحیه را برای غلبه بر چالش های فزاینده مرتبط با آب گریزی به پرورش دهندگان حرفه ای و مخلوط کننده های رسانه ارائه می دهیم. FIBA-ZORB PLUS دارای گواهینامه RHP، ایمن برای محصولات است و دارای مشخصات زیست محیطی عالی است. FIBA-ZORB PLUS بیش از بیست سال است که یک عامل مرطوب کننده مورد اعتماد تولیدکنندگان اروپایی بوده است. داگ هابل، مدیر بازرگانی

Precision Laboratories عامل مرطوب کننده FIBA-ZORB® PLUS را به بازار آمریکای شمالی معرفی می کند. FIBA-ZORB PLUS یک سورفکتانت سوبسترای باغبانی پیشرفته است که هیدراتاسیون را در محیط های رشد بهینه می کند. FIBA-ZORB PLUS یک اصلاح مایع است که می تواند توسط پرورش دهندگان زینتی برای جلوگیری یا غلبه بر چالش های مرتبط با آب گریزی ترکیب شود.