Precision Laboratories عامل مرطوب کننده را در بازار NA راه اندازی می کند

ما خوشحالیم که این اصلاحیه را برای غلبه بر چالش های فزاینده مرتبط با آب گریزی به پرورش دهندگان حرفه ای و مخلوط کننده های رسانه ارائه می دهیم. FIBA-ZORB PLUS دارای گواهینامه RHP، ایمن برای محصولات است و دارای مشخصات زیست محیطی عالی است. FIBA-ZORB PLUS بیش از بیست سال است که یک عامل مرطوب کننده مورد اعتماد تولیدکنندگان اروپایی بوده است. داگ هابل، مدیر بازرگانی

برای اطلاعات بیشتر:
آزمایشگاه های دقیق
precisionlab.comمنبع Precision Laboratories عامل مرطوب کننده FIBA-ZORB® PLUS را به بازار آمریکای شمالی معرفی می کند. FIBA-ZORB PLUS یک سورفکتانت سوبسترای باغبانی پیشرفته است که هیدراتاسیون را در محیط های رشد بهینه می کند. FIBA-ZORB PLUS یک اصلاح مایع است که می تواند توسط پرورش دهندگان زینتی برای جلوگیری یا غلبه بر چالش های مرتبط با آب گریزی ترکیب شود.