SAF Next Gen Bloom نشان می دهد

Renato Sogueco AAF، PFCI BloomNet و Jessica Kegerreis از Syndicate Sales, Inc.

SAF Next Gen Roof Top Party با آماندا جدلینسکی

Ellie LaFever و Lori Wilson از Flower Clique

برای اطلاعات بیشتر:
راه حل های جدید بلوم
www.newbloomsolutions.comمنبع

در زیر می توانید سه مصاحبه را تماشا کنید:

ساحید نحیم، بنیانگذار و مدیر عامل New Bloom Solutions و مجری برنامه The Bloom Show، هفته گذشته، 1 آگوست 2022، با آدام میس از Blumundi، Inc همکاری کرد تا با مهمانان ویژه شرکت های مختلف در رویداد کاملاً جدید به میزبانی این شرکت مصاحبه کند. انجمن گلفروشان آمریکایی “Next Gen Live!” مهمانان نظرات و تجربیات خود را در مورد این رویداد و خلاصه ای از ارائه های خود از SAF Next Gen Live 2022 به اشتراک گذاشتند. لحظاتی را برای تماشای مصاحبه ویژه مهمانی روی پشت بام با آماندا جدلینکسی از انجمن گلفروشان آمریکایی نیز در نظر بگیرید.