Schreurs میزبان تأثیرگذاران گل برزیلی برای بازدید فنی دقیق است


Schreurs از گروهی از اینفلوئنسرهای معروف برزیلی برای بازدید فنی در 14 آوریل استقبال کرد. این بازدید بخشی از یک برنامه گسترده بود و توسط Flortec Treinamentos Cursos e Eventos و نماینده برزیلی ما، Karís Trading Plants سازماندهی شد. هدف از این بازدید کسب بینش در مورد گل رز ما بود…منبع